GWP-palvelu (ks. GWP-palvelu/käyttöjärjestelmät vesilaitoksille) voidaan toteuttaa mille tahansa numeerisille aineistolle. Olemme toteuttaneet palvelun mm. kaivoksien, virastojen ja konsulttien ympäristöseuranta raporttien pohjalta, jolloin tiedonsiirto mm. laboraratorioista, automaattisista seuranta-asemista, sekä käsin mitattavista havaintopaikoista tulee suoraan GWP-palveluun. Tällöin tulosten käsittely, raportointi ja tarkastelu automatisoituu sekä kaikki aineisto on heti jaettavissa useiden eri tahojen kesken. Konsulteille voimme tarjota mm. puhdistamojen, kaatopaikkojen, YVA-selvityksiin yms. liittyvän raportoinnin täysimääräistä digitalisointia, jolloin excel-taulukoissa sekä word-tiedostoissa tapahtuva raportointi sekä tulosten tarkastelu saadaan merkittävästi vähenemään tai kokonaan poistumaan.